Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014Αδίδακτο κείμενο για μετάφραση (Μονάδες 20)
πειδ δ Κρος κάλει με, λαβν μς πορευόμην, να, ε τι δέοιτο, φελοίην ατόν. πε δ μες νν ο βούλεσθε συμπορεύεσθαι, νάγκη δή μοι μς προδόντα τ Κύρου φιλί χρσθαι πρς κενον ψευσάμενον μεθ’ μν εναι. Ἐὰν δίκαια ποιήσω, αρήσομαι μς κα σν μν ,τι ν δέ πείσομαι. Κα οποτε ρε οδες ς γ λληνας γαγν ες τος βαρβάρους, προδος τος λληνας τν τν βαρβάρων φιλίαν ελόμην, λλ’ πε μες μο οκ θέλετε πείθεσθαι, γ μν ψομαι. Νομίζω γρ μς μο εναι κα πατρίδα κα φίλους κα συμμάχους γαθούς.
Ξενοφντος Κύρου νάβασις 1.3.4-6 (διασκευή)
 Παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείμενο (Μονάδες 20)
1. α. λαβών
Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα και τον παρακείμενο στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
β. προδόντα
Να γράψετε το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του ενεστώτα και του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
γ. εναι
Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα και τον αόριστο β΄.
(μονάδα 1)
δ. ποιήσω
Να γράψετε το β΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της υποτακτικής και της ευκτικής του ενεστώτα στη μέση φωνή.
(μονάδα 1)
ε. ρε
Να γράψετε το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
στ. νομίζω
Να γράψετε το α΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού του παρατατικού και του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
2. α. δίκαια, γαθούς
Να γράψετε τους δύο άλλους βαθμούς των πιο πάνω τύπων (μονολεκτικούς τύπους). Να διατηρήσετε αμετάβλητα τον αριθμό, την πτώση και το γένος τους.
(μονάδες 2)
β. μς, φιλί, οδείς, γαγών, βαρβάρων, πατρίδα
Να μεταφέρετε τους πιο πάνω τύπους στον αντίθετο αριθμό.
(μονάδες 3)
3. με, συμπορεύεσθαι, φιλί, προδούς, τν τν βαρβάρων, φίλους
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο πάνω τύπους (είναι υπογραμμισμένοι στο αδίδακτο κείμενο).
(μονάδες 3)
4.α. να φελοίην ατόν
Να αναγνωρίσετε την πιο πάνω πρόταση του κειμένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση έγκλισης εκφοράς).
(μονάδες 2)
β. Ἐὰν δίκαια ποιήσω, αρήσομαι μς
Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά, σημασία) και να τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.
(μονάδες 4)
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου