Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ- ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να εξαρτηθούν οι προτάσεις που  ακολουθούν από   τις φράσεις που δίνονται στις παρενθέσεις και να δικαιολογηθούν οι όποιες αλλαγές: 
·   conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est (Caesar dixit)
·    conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est (Arria dixit)
·    Sed paulo post filius eius (= consulis) castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est (consul dixit)
·    Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est (hostes dicunt)
·    Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; (consul dixit)
·    Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; (adulescens dixit)
·    praedones   abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt  virtutem eius admiratum se venisse (praedones dicunt)
·    praedones   abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt   virtutem eius admiratum se venisse (Scipio dixit)
·    praedones   abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt   virtutem eius admiratum se venisse (dicor)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
§  Ανεξάρτητα από τον χρόνο του ρήματος εξάρτησης, το ρήμα της κύριας πρότασης κρίσης γίνεται ειδικό απαρέμφατο στον χρόνο που βρίσκεται αυτό (τα ρήμα). Αν το ρήμα είναι σε χρόνο υπερσυντέλικο, θα έχουμε απαρέμφατο παρακειμένου, ενώ, αν είναι σε παρατατικό, οι γνώμες διίστανται, καθώς άλλοι το τρέπουν σε απρμφ. ενεστώτα και άλλοι παρακειμένου.
§  Αν η εξάρτηση  είναι από ρήμα προσωπικό παθητικό λεκτικό ή δοξαστικό (βλ. τελευταίο παράδειγμα), τότε το ρήμα εξάρτησης θα προσαρμοστεί στο υποκείμενο του ρήματος της πρότασης, ενώ σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας   υποκείμενο του απρμφ. θα είναι σε ονομαστική το ίδιο το υποκείμενο του ρήματος (άρση λατινισμού)
§  Αν το υποκείμενο του ρήματος εξάρτησης είναι γ΄ πρόσωπο και απαντά στις προτάσεις που θα γίνουν απαρεμφατικές, θα δηλωθεί είτε με την προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου είτε με την κτητική γ΄ προσώπου ή με την δεικτ.-οριστ. ipse-ipsius
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
·  Caesar dixit eam (= Arriam) conduxisse piscatoriam naviculam ingentemque navem secutam esse
·  Arria dixit se (ταυτοπροσωπία ειδικού απρμφ.- λατινισμός) conduxisse piscatoriam naviculam ingentemque navem secutam esse
·  consul dixit   paulo post filium suum (το eius συμπίπτει με το consul) castra hostium praeterequitavisse et a duce hostium his verbis proelio lacessitum esse
·   hostes dicunt   paulo post filius eius castra sua (βλ. τελευταία οδηγία) praeterequitavisse et a duce suo  (βλ. τελευταία οδηγία) his verbis proelio lacessitum esse.
·   consul dixit tum adulescentem, viribus eius (αν αφήναμε το suis, θα αναφερόταν στο υποκ. consul) confisum et cupiditate pugnandi permotum, iniussu suo (βλ. τελευταία οδηγία) in certamen ruisse;
·   adulescens dixit  se, viribus suis confisum et cupiditate pugnandi permotum, iniussu consulis in certamen ruisse;
·   praedones   dicunt se (ταυτοπροσωπία ειδικού απρμφ.-λατινισμός) abiectis armis ianuae appropinquavisse et clara voce Scipioni nuntiavisse  virtutem eius admiratum (se) venisse
·   Scipio dixit praedones   abiectis armis ianuae appropinquavisse  et clara voce sibi (βλ. τελευταία οδηγία) nuntiavisse   virtutem suam (βλ. τελευταία οδηγία) admiratum eos venisse
·  praedones   dicuntur abiectis armis ianuae appropinquavisse et clara voce Scipioni nuntiavisse   virtutem eius admiratum   (se) venisse.

1 σχόλιο:

  1. Στο κείμενο XV αν ζητηθεί απαρεμφατική σύνταξη με εξάρτηση dicitur για το την εξής πρόταση:(Germani) vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, πώς θα γίνει η μετατροπη; Με ενδιαφέρει κυρίως τι θα γίνει με τον εμπρόθετο ad se.

    ΑπάντησηΔιαγραφή