Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΄΄ΑΜΙΛΛΑ΄΄·         ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (όλες οι κατευθύνσεις)

  •  16-18: 40% περίπου
  •  14.4-15.9: όλοι οι υπόλοιποι (ένα μόνο γραπτό, δυστυχώς, βαθμολογήθηκε με 13.1)

·     ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  •  Το 50% των μαθητών έγραψε από 17.4-18.4.
  •  Μικρότερος βαθμός 14.5

·     ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
    Όλα τα γραπτά βαθμολογήθηκαν από 19-19.8
 
·     ΛΑΤΙΝΙΚΑ
  • 19-19.9: 60%
  • Μικρότερος βαθμός 17.8
·         ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:  Μέχρι τώρα συνεργασία. Από τη νέα περίοδο, που ήδη ξεκίνησε, το μάθημα διδάσκεται στο Φροντιστήριο από συνάδελφο με ειδικές σπουδές στη Λογοτεχνία.
Και τη φετινή χρονιά συνεχίστηκε η παράδοση που θέλει μαθήτρια του Φροντιστηρίου ΑΜΙΛΛΑ να έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης σε ένα από τα δύο Λύκεια του Ναυπλίου.
Σε μαθήτρια του Φροντιστηρίου ΑΜΙΛΛΑ  ανήκει το ΕΝΑ από τα ΔΥΟ  ΑΡΙΣΤΑ που έγραψαν υποψήφιοι της Θεωρητικής στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών  και στα δύο Λύκεια του Ναυπλίου. Επίσης, σε μαθήτρια του Φροντιστηρίου ΑΜΙΛΛΑ ανήκει ο μεγαλύτερος βαθμός στο μάθημα των Λατινικών (19.9).
Με βάση τα περσινά δεδομένα το 60% των μαθητών που παρακολούθησαν την πλειονότητα των μαθημάτων στο  Φροντιστήριο ΑΜΙΛΛΑ  θα εισαχθεί στην περιζήτητη και πλέον υψηλόβαθμη σχολή της θεωρητικής κατεύθυνσης, τη ΝΟΜΙΚΗ.
Το φροντιστήριο Φιλολογικών μαθημάτων ΑΜΙΛΛΑ:
·     συγχαίρει όλους τους μαθητές του και τις οικογένειές τους για τις υψηλές επιδόσεις τους στις πανελλαδικές εξετάσεις
·     τους ευχαριστεί ολόθερμα που το εμπιστεύτηκαν  και το εκπροσώπησαν επάξια  
·     τους εύχεται υγεία, πάντα επιτυχίες στη ζωή τους, καλές σπουδές.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΜΙΛΛΑ
ΑΡΓΟΥΣ 15- ΝΑΥΠΛΙΟ 2752023037
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΠαρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑ1.
Κάποτε πια η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικίλια είπε στη κοπέλα: «Εγώ πρόθυμα σου παραχωρώ τη θέση μου». Αυτό το λόγο επαλήθευσαν λίγο καιρό αργότερα τα ίδια τα πράγματα (πιο σωστά: η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό το λόγο λίγο καιρό αργότερα). Πέθανε δηλαδή η Καικίλια, την οποία, όσο ζούσε, ο Μέτελλος την αγάπησε πολύ. Έπειτα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα.
Ο Κούριος κι ο Φαβρίκιος, που έζησαν στα πολύ παλιά τα χρόνια, κι οι Οράτιοι, πολύ παλιότεροι τους, μιλούσαν με τους συγχρόνους τους καθαρά και με διαύγεια· δε χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα των Σικανών και των Πελασγών, που λένε πως ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, αλλά τη γλώσσα της εποχής τους. Εσύ όμως χρησιμοποιείς γλώσσα που έχει πέσει σε αχρηστία1 εδώ και πολλά χρόνια, σαν να μιλούσες τώρα με τη μάνα του Ευάνδρου, επειδή δε θέλεις να ξέρει και να καταλαβαίνει κανείς τι λες.
Β1.
longa: longiora, sibi: mihi, sede: sedum,  paulo:  minime, res ipsa: rei ipsi, multum: plurimum,  Fabricius: Fabrici,  antiquissimi: antique, viri: viris, suis: nostris, primi: priorum, matre: matrum, Evandri: Evander,  neminem: nullius

Β2.
standi: stetisti, cederet: cessissetis, dixit: dicentur, confirmavit:  confirmemus, mortua est:  a. moritur- b. moriturus, vixit:  vivere, duxit:  duc, locuti sunt:  loquentem, coluisse: cultum- cultu, utebantur: utuntor, scire:  sciatis, vis: a. voluisse-b. velles

Γ1α.
·     mora: αφαιρετική της αιτίας στο fessa
·     standi: γενική γερουνδίου ως συμπλήρωμα στο mora
·     sibi: δοτική προσωπική χαριστική στο cederet
·     paulo: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post
·     viri: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στα Curius-Fabricius
·     primi: επιρρηματικό κατηγορούμενο που δηλώνει σειρά· αναφέρεται στο qui και προσδιορίζει το coluisse
·     Evandri: γενική κτητική στο matre
·     scire: τελ. απρμφ., αντικ. στο vis
Γ1β.
matertera, mihi paulisper loco cede/cedas
Γ1γ.
Caecilia dixit puellae se libenter illi sua sede cedere
Γ2α.
coluisse: α. ειδ. απρμφ., αντικ. στο dicuntur
            β. qui: εννοείται σε ονομαστική λόγω ταυτοπροσωπίας· επειδή το ειδικό απρμφ. εξαρτάται από ρήμα προσωπικό λεκτικό παθητικό, έχουμε άρση του λατινισμού στην περίπτωση ταυτοπροσωπίας του ειδικού απρμφ.
Γ2β. proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris:
·     δευτ. υποθετική παραβολική πρότ.
·     εκφέρεται με υποτακτική επειδή η σύγκριση αφορά μια υποθετική πράξη ή κατάσταση· χρόνου ενεστώτα γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (uteris) και δηλώνει το σύγχρονο
·     λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός σε θέση β΄ όρου σύγκρισης· α΄ όρος η κύρια πρόταση Tu autem [ …]  sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris
Γ2γ.
·     postea puella ab eo  in matrimonium ducta est
·     quos primos coluisse Italiam [homines] dicunt


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2013
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit.
…………………………………………………………………………………
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas.
Μονάδες 40

 Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:
longa : την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθμό
sibi : τον αντίστοιχο τύπο στο α΄ πρόσωπο
sede : τη γενική πληθυντικού
paulo : το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό
res ipsa : τη δοτική ενικού
multum : τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
Fabricius : την κλητική ενικού
antiquissimi : τον θετικό βαθμό του επιρρήματος
viri : την αφαιρετική πληθυντικού
suis : τον αντίστοιχο τύπο στο α΄ πρόσωπο (για πολλούς κτήτορες)
primi : τη γενική πληθυντικού στον συγκριτικό βαθμό
matre : τη γενική πληθυντικού
Evandri : την ονομαστική ενικού
neminem : τη γενική ενικού.
Μονάδες 15
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
standi

cederet

dixit

confirmavit

mortua estvixit
duxit

locuti sunt

coulisse
utebantur
scire

vis
το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου
τo γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην παθητική φωνή
το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και την ονομαστική ενικού της μετοχής του μέλλοντα στο αρσενικό γένος
το απαρέμφατο του ενεστώτα
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
την αιτιατική ενικού της μετοχής του ενεστώτα στο αρσενικό γένος
το σουπίνο στους δύο τύπους
το ίδιο πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα
το απαρέμφατο του παρακειμένου και το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού.

Μονάδες 15
:


Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
mora, standi, sibi, paulo, viri, primi, Evandri, scire.
Μονάδες 8
Γ1β. «rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet»: να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
Μονάδες 3
Γ1γ. «ego libenter tibi mea sede cedo»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Caecilia dixit puellae».
Μονάδες 4
Γ2α. «coluisse»: να αναγνωρίσετε συντακτικά τον τύπο (μονάδες 2) και να δηλώσετε το υποκείμενό του με την απαραίτητη αιτιολόγηση (μονάδες 2).
Μονάδες 4
Γ2β. «proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε τον συντακτικό της ρόλο (μονάδες 2).
Μονάδες 5
Γ2γ. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στην πρόταση «postea is puellam in matrimonium duxit» (μονάδες 3) και την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στην πρόταση «qui primi coluisse Italiam dicuntur» (μονάδες 3).
Μονάδες 6
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΟ