Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι


κείμενο
ἃ δὴ ἀκούσαντες οἱ Φλειάσιοι ἔδεισαν μὴ εἰ στρατεύσαιντο ἐπ' αὐτούς, τῶν ἔνδοθεν παρείησάν τινες αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν. καὶ γὰρ συγγενεῖς πολλοὶ ἔνδον ἦσαν τῶν φευγόντων καὶ ἄλλως εὐμενεῖς, καὶ οἷα δὴ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι νεωτέρων τινὲς ἐπιθυμοῦντες πραγμάτων κατάγειν ἐβούλοντο τὴν φυγήν. τοιαῦτα μὲν δὴ φοβηθέντες, ἐψηφίσαντο καταδέχεσθαι τοὺς φυγάδας, καὶ ἐκείνοις μὲν ἀποδοῦναι τὰ ἐμφανῆ κτήματα, τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πριαμένους ἐκ δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν· εἰ δέ τι ἀμφίλογον πρὸς ἀλλήλους γίγνοιτο, δίκῃ διακριθῆναι.  (Ξ.ε.5.2.8)
ασκήσεις
1.  Να μελετηθούν οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι και να βρεθεί το είδος των απαντωμένων στο κείμενο.
2.  ἐψηφίσαντο καταδέχεσθαι τοὺς φυγάδας, καὶ ἐκείνοις μὲν ἀποδοῦναι τὰ ἐμφανῆ κτήματα, τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πριαμένους ἐκ δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν: Να μεταφερθούν τα απαρέμφατα στον ευθύ λόγο.
3.  Να χαρακτηριστεί το είδος των επιρρηματικών μτχ. του κειμένου και να γίνει ανάλυσή τους  στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
4. παρείησαν, ἐψηφίσαντο, γίγνοιτο: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους χρόνους.
5. πριαμένους: Να γραφούν οι χρόνοι του ρήματος. Να κλιθεί στην υποτακτική και ευκτική του ίδιου χρόνου.
6.  ταῖς πλείσταις πόλεσι, τὰ ἐμφανῆ κτήματα: Να κλιθούν στον αντιθετο αριθμό. 

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

αιτιολογικές μτχ.     Ηκομεν τ προτεραίᾳ σπρας κ Ποτειδαας π το στρατοπδου, οον δ δι χρνου φιγμνος σμνως α π τς συνθεις διατριβς. κα δ κα ες τν Ταυρου παλαστραν τν καταντικρ το τς Βασλης ερο εσλθον, κα ατθι κατλαβον πνυ πολλος, τος μν κα γντας μο, τος δ πλεστους γνωρμους. κα με ς εδον εσιντα ξ προσδοκτου, εθς πρρωθεν σπζοντο λλος λλοθεν· Χαιρεφν δ, τε κα μανικς ν, ναπηδσας κ μσων θει πρς με, κα μου λαβμενος τς χειρς, Ω Σκρατες, δ' ς, πς σθης κ τς μχης; ᾿Ολγον δ πρν μς πιναι μχη γεγνει ν τ Ποτειδαίᾳ, ν ρτι σαν ο τδε πεπυσμνοι.
     Κα γ πρς ατν ποκρινμενος, Οτωσ, φην, ς σ ρς.
     Κα μν γγελτα γε δερο, φη, τε μχη πνυ σχυρ γεγονναι κα ν ατ πολλος τν  γνωρμων τεθνναι.
     Κα πιεικς, ν δ' γ, ληθ πγγελται.
     Παρεγνου μν, δ' ς, τ μχ;
     Παρεγενμην.
     Δερο δ, φη, καθεζμενος μν διγησαι· ο γρ τ  πω πντα σαφς πεπσμεθα. Κα μα με καθζει γων παρ Κριταν τν Καλλασχρου.
     Παρακαθεζμενος ον σπαζμην τν τε Κριταν κα τος λλους, κα διηγομην ατος τ π στρατοπδου, τι μ τις νροιτο· ρτων δ λλος λλο. (πλ.χαρ. 153a-c)

σχόλια
διατριβή, = παραμονή σε κάποιον τόπο με τη θέληση // καταλαμβάνω = πιάνω· βρίσκω // γνώς, -τος = άγνωστος // σπάζομαι = υποδέχομαι κάποιον φιλικά, χαιρετώ // μανικός, ή, όν = παράφορος, ζωηρός // θέω = τρέχω // λαμβάνομαι + 2 γεν. = πιάνω κάποιον από κάτι // δ' ς = είπε εκείνος // παραγίγνομαί τινι = πλησιάζω κάποιον, παίρνω μέρος σε  κάτι
παρατηρήσεις
1.      Να μελετηθούν προσεκτικά οι αιτιολογικές μτχ.. Ποια μόρια μπορεί να τις συνοδεύουν;
2.      Ποιες από τις δευτερεύουσες προτάσεις εκφέρονται με απαρέμφατο;
3.      Ποια η συντακτική θέση των αναφορικών προτάσεων του κειμένου;
4.      Ποια μορφή παίρνουν οι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις, το ειδικό απρμφ. και η κατηγορηματική μτχ. στον ευθύ λόγο;
5.      φιγμένος, γγελται, πεπυσμνοι: Να γραφούν οι χρόνοι των ρημάτων και να κλιθούν στην οριστική και προστακτική του ίδιου χρόνου;
6.      Να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων στον χρόνο που απαντούν.
7.      τεθνάναι: Να κλιθεί στην οριστική του ίδιου χρόνου.
8.      διήγησαι, νέροιτο: Να αναγνωριστούν γραμματικώς και να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους υπόλοιπους χρόνους.
9.      σμένως, πιεικς, ληθ, σαφς, λίγον, πλείστους: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς.
10.           συνήθεις διατριβάς, τς χειρός: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.