Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚείμενο
Εθελοντισμός
Η κουλτούρα του εθελοντισμού υπάρχει σε κάθε κοινωνία, μολονότι σε διαφορετικές μορφές. Η εθελοντική πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι ενώνουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού είναι χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών και ως τέτοια αγγίζει τις ζωές πολλών ατόμων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια βασική έκφραση των ανθρώπινων σχέσεων. Σχετίζεται με την ανάγκη των ατόμων να συμμετέχουν και να νιώθουν ότι είναι σημαντικοί για τους συνανθρώπους τους. Διαπνέεται από τις αξίες της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα της ζωής.

Οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να δώσουν πίσω κάτι στην κοινωνία είτε από τα συναισθηματικά είτε από τα υλικά «αποθέματά»  τους· μπορεί να θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά ως φορείς κοινωνικής αλλαγής μέσα σε μια κοινωνία που παρουσιάζει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα·  μπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον  χρόνο τους κ.α. Οι άνθρωποι, λοιπόν, συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. 

Για όποιον λόγο και να συμμετέχει κάποιος σε εθελοντικές δράσεις, ο εθελοντισμός ξεπερνά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου έργου/πράξης που καλείται να φέρει σε πέρας.  Ο εθελοντισμός, ως μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής και συμβάλλει τόσο στην προσωπική ανάπτυξη όσο και στην αίσθηση κοινής ταυτότητας και μέλλοντος.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια έκφραση ατομικής συμμετοχής στην  κοινωνία: η συμμετοχή, η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα είναι οι αξίες που βρίσκονται στη βάση της  ενεργούς συμμετοχής.  Ο εθελοντισμός, λοιπόν, λειτουργεί ενάντια στον ατομικισμό μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Περισσότερο σήμερα, ίσως, παρά ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη για δράση, αλληλεγγύη και συμμετοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, αποτελεί μια μορφή συμμετοχής στα κοινά, αναπτύσσοντας την εθελοντική δράση σε διάφορους τομείς, με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές φιλανθρωπίας. Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες ή προγράμματα, αντιμετώπισης ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, οδηγεί τόσο το άτομο όσο και την κοινωνία των πολιτών να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στην αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια σε μια μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή μέσα σε μια κοινωνία. (κείμενο από το διαδίκτυο, ελαφρά διασκευασμένο)

Ασκήσεις
1.      Να αποδοθεί το περιεχόμενο του κειμένου σε μια περιεκτική παράγραφο των 100 περίπου λέξεων.
2.     ΄΄Ο εθελοντισμός λειτουργεί ενάντια στον ατομικισμό΄΄: Να αναπτυχθεί η άποψη αυτή σε μια παράγραφο των 100 περίπου λέξεων.
3.     Να σχολιαστεί η χρήση του ρηματικού προσώπου του κειμένου.
4.     κουλτούρα, αγγίζει, έκφραση, διαπνέεται, επίτευξη, επιτακτική: Να δοθεί ένα συνώνυμο για κάθε λέξη.
5.     Στην 3η παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιείται τρεις φορές  η φράση: μπορεί να θέλουν. Να αντικατασταθεί στις δύο περιπτώσεις από νοηματικά ισοδύναμα.
6.     Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων 2, 3 και 4 του κειμένου;
7.     Να βρεθούν τα δομικά στοιχεία και το είδος της συλλογιστικής πορείας της 3ης παραγράφου του κειμένου.
8.     Η εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή, αποτελεί δράση ανεκτίμητης αξίας. Με μία δεκάλεπτη ομιλία σου στη Βουλή των Εφήβων (500 περίπου λέξεις) να αναφερθείς: α. στην προσφορά του εθελοντισμού και β. στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι συμβάλλουν στην καλλιέργεια του εθελοντικού πνεύματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θέλω να γίνω εθελοντής!
Στις μέρες που ζούμε είναι δύσκολο για πολλούς να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές απαιτήσεις. Τόσο στο οικονομικό κομμάτι που - ειδικά στη χώρα μας - βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όσο και στο κοινωνικό όπου, συνεχώς, η κοινωνία πλήττεται από φαινόμενα ρατσισμού, βίας, υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, φτώχεια, ανεργία, εγκληματικότητα. Όλα αυτά θα είχαν λυγίσει την κοινωνία αν δεν διατηρούνταν κάποια δείγματα αλληλεγγύης σήμερα.
Η αλληλεγγύη εκφράζεται με πολλούς τρόπους κι ένας από αυτούς είναι ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός έχει την έννοια της εθελούσιας προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, δίχως ανταμοιβή. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται από τις διάφορες πολιτικές που ακολουθούνται, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι όλοι κρύβουμε έστω και λίγα δείγματα αλληλεγγύης. Ο καθένας από εμάς επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και εκφράζεται ανάλογα. Όλους, όμως, μας ενώνει η κοινή ανάγκη να προσφέρουμε σε κάποιον συνάνθρωπό μας ή σε μια ομάδα ανθρώπων ή σε ένα ίδρυμα. Και ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος μέσω του οποίου μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο.
Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι στις περισσότερες φορές δεν ζητείται αντάλλαγμα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες κάποιου. Βέβαια, πολλοί πιστεύουν ότι οι εθελοντές πρέπει να αμείβονται προς παραδειγματισμό περισσοτέρων ανθρώπων με αυτόν. Όμως, τα αληθινά ένστικτα, που μας οδηγούν σε τέτοιες πράξεις, δεν χρειάζονται αντάλλαγμα για να επιβραβευθούν. Επιβραβεύονται με την επιτέλεση ενός έργου που προσφέρεται στην κοινωνία ή με τη βοήθεια προς τους συνανθρώπους.
Κάποιος μπορεί να γίνει επίσημα εθελοντής προσφέροντας και συνδράμοντας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ιδρύματα. Έτσι, αναγνωρίζεται η προσφορά του και πολλοί ακολουθούν το παράδειγμά του. Μπορεί, όμως, να γίνει και ανεπίσημα. Αυτό συμβαίνει σε απλά, καθημερινά πράγματα, όπως μια αιμοδοσία και μια βοήθεια σε ηλικιωμένο ή σε άπορο. Κι αυτό, ακριβώς, είναι που γιγαντώνει την αξία του εθελοντισμού. Δηλαδή, μπορεί οποιοσδήποτε να ενασχοληθεί και να προσφέρει σημαντικά, με μικρό κόπο. Ο εθελοντισμός υπάρχει ανάμεσά μας, σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας.
Σήμερα, ο εθελοντισμός τείνει να πάρει εξειδικευμένες μορφές. Πλέον, υπάρχουν διακριτές ομάδες δράσης. Για παράδειγμα, υπάρχει η οικολογία που, με διάφορες δράσεις (δεντροφύτευση, αναδάσωση, ανακύκλωση), ωθεί τον κόσμο να στραφεί προς τη φύση και να βοηθήσει στην προστασία και εξέλιξη του περιβάλλοντος. Υπάρχουν επίσης οι αιμοδοσίες, δωρεές οργάνων και σώματος και γενικά η πρόνοια για ασθενείς, τοξικομανείς και Α.Μ.Ε.Α. Διάφορες αθλητικές, κοινωνικές ακόμα και εκπαιδευτικές δράσεις, υποκινούνται μόνο από αλτρουιστικά αισθήματα και βοηθούν το κοινωνικό σύνολο για την προετοιμασία και ένταξη νέων στην κοινωνία. Το μεγαλύτερο παράδειγμα εθελοντικής προσφοράς παραμένει για τη χώρα μας η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, επειδή είμαστε χώρα που δεν εκμεταλλευτήκαμε καλά τους οικονομικούς πόρους. Κι όμως. Χιλιάδες εθελοντές έσπευσαν να συνδράμουν, ο καθένας σε μικρό βαθμό, για να χαρίσουν αυτούς τους αγώνες στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λαμπαδηδρόμοι, βοηθοί, χορευτές, μουσικοί, έδωσαν την καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αμφισβητούσαν τη δύναμη του εθελοντισμού.
Ο εθελοντισμός βρίσκεται μέσα μας. Το θέμα είναι να ψάξουμε να το βρούμε και να κάνουμε κι εμείς κάτι καλύτερο. Να ασχοληθούμε και να πούμε «Είμαι μέσα!».
(Σάββας Ιορδανίδης, 19 ετών, φοιτητής Ιατρικής Α.Π.Θ.)

1 σχόλιο: