Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

εἰ ἐχρώμεθα τῇ ἀρχαίᾳ ἑλληνικῇ γλώσσῃἘρντογάν, ὁ τῆς Τουρκἰας ἄρχων, αἰτεῖται παρὰ τῶν Ἑλλήνων παραδοῦναι αὑτῷ τοὺς ὀκτὼ Τούρκους ἀξιωματικούς,  οἵ μετὰ τὴν καθ’ αὑτοῦ στάσιν κατέφυγον εἰς Ἑλλάδα. Τούτου πραχθέντος, φησὶν ἐλευθερώσειν τοὺς δύο Ἕλληνας ἀξιωματικοὺς οἳ εἰσὶν ἐν τῆς Ἀδριανουπόλεως εἱρκτῇ.
Τὰ δὲ ἐν Ἑλλάδι τέλη ἀποκρίνεται αὐτῷ ὅτι ἀδύνατον σφίσιν ἐστὶ ποιεῖν ὃ προκαλεῖται· φησὶ γὰρ τοὺς Ἕλληνας ἀξιωματικοὺς παρανόμως εἷρχθαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου