Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2012


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Κωνσταντῖνος Καβάφης
Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου
ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ.
Τό γήρασμα το σώματος καί τς μορφς μου
εναι πληγή πό φρικτό μαχαρι.
Δέν χω γκαρτέρησι καμιά.
Ες σέ προστρέχω Τέχνη τς Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις πό φάρμακα·
νάρκης το λγους δοκιμές, ν Φαντασί καί Λόγ.

Εναι πληγή πό φρικτό μαχαρι.
Τά φάρμακά σου φέρε Τέχνη τς Ποιήσεως,
πού κάμνουνε για λίγο νά μή νοιώθεται πληγή. (1921)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1. Τρία από τα βασικά γνωρίσματα της ποίησης του Κ. Καβάφη είναι η πεζολογία, η ιδιότυπη γλώσσα και η χρήση συμβόλων. Για το κάθε ένα από τα παραπάνω γνωρίσματα να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα από το ποίημα που σας δόθηκε.
Μονάδες 15
Β1. Στο ποίημα, σύμφωνα με τον Στέφανο Διαλησμά, «έχουμε ένα δυσανάλογα μεγάλο τίτλο (με προσεκτικά τοποθετημένη στίξη, ώστε να προβάλλει τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται) που υποστηρίζει και συμπληρώνει ποικιλοτρόπως το ποίημα». Να τεκμηριώσετε την παραπάνω άποψη αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη επιλογή του τίτλου από τον ποιητή.
Μονάδες 20
Β2. Να επισημάνετε στο ποίημα τέσσερα διαφορετικά εκφραστικά μέσα (μονάδες 8) και να ερμηνεύσετε τη λειτουργία τους (μονάδες 12).
Μονάδες 20
Γ1. Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους σε ένα κείμενο 100-120 λέξεων:
Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·
νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.
Μονάδες 25
Δ1. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το ποίημα του Κ. Καβάφη Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ. με το παρακάτω ποίημα του Τ. Λειβαδίτη Αυτοβιογραφία, εντοπίζοντας (μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15) τρεις ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο ποιημάτων.
Μονάδες 20
Τάσος Λειβαδίτης
Αυτοβιογραφία
νθρωποι πο δ γνώρισα ποτ μο δώσαν τ αμα μου κα
τ’ νομά μου,
στν λικία μου χιονίζει, χιονίζει διάκοπα
μι κίνηση πάντα σ νθελα ν προφυλαχτ πνα
χτύπημα
δίψασα γι λη τ ζωή, κι μως τν φησα
γι ν’ ρπαχτ π’ τ πελώρια γκάθια τς αωνότητας,
σάρκα μου νας πίδεσμος γύρω π’ τ αριανό μου
τίποτα
κανες δν μπορε ν μ βοηθήσει στν πόνο μου
κτς π’ τν διο μου τν πόνο εμαι δ, νάμεσά σας,
κι λομόναχος,
κ’ ποίηση σ μι μεγάλη λήθεια, πο τν νακαλύπτεις
στερ’ π χρόνια,
ταν δν μπορε να σο χρησιμέψει πι σ τίποτα.

πάγγελμά μου: τ κατόρθωτο.

Τάσος Λειβαδίτης, Ποίηση, τ. 1, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος,
2003, σ. 429.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου