Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2012


 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Κλεόμβροτος λοιπόν ακούγοντας αυτά παρακινούνταν να συνάψει μάχη. Οι αρχηγοί των Θηβαίων εξάλλου σκέφτονταν ότι, αν δε συνήπταν μάχη, θα τους εγκατέλειπαν (αποστατούσαν) οι γειτονικές τους πόλεις, ενώ οι ίδιοι θα πολιορκούνταν· επίσης, αν ο λαός της  Θήβας δεν είχε τα αναγκαία τρόφιμα, (σκέφτονταν ότι) υπήρχε κίνδυνος να εξεγερθεί η πόλη εναντίον τους. Ακόμη, επειδή πράγματι πολλοί από αυτούς προηγουμένως είχαν εξοριστεί, σκέφτονταν πως ήταν προτιμότερο να πεθάνουν μαχόμενοι παρά να εξοριστούν πάλι. Επιπλέον τους ενθάρρυνε κάπως και ο χρησμός, που αναφερόταν/παραδινόταν, ότι οι Λακεδαιμόνιοι έπρεπε να νικηθούν εκεί όπου ήταν το μνήμα των παρθένων, που λεγόταν ότι αυτοκτόνησαν επειδή βιάστηκαν από κάποιους Λακεδαιμονίους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2
παρωξύνετο : παρωξύμμεθα
συνάπτειν : σύναψον
προεστῶτες : προεστῶσα/προεστηκυῖα
πεφευγότες : φυγεῖν
πολλοί : πλεῖστοι
κρεῖττον : κρείττοσι(ν)
δέοι : ἔδει
ἡττηθῆναι : ἡττῷτο
μνῆμα : μνήματι
ἑαυτάς : ἡμᾶς αὐτάς
Γ3.α.
ταῦτα: αντικ. στο ἀκούων
αὐτοῖς: δοτ. αντικ/κή στο ἐναντία
αὐτῶν: γεν. διαιρετική στο πολλοί
μαχομένους: τροπική μτχ., επιρρηματ. προσδιορ. του τρόπου στο ἀποθνῄσκειν
ἀποθνῄσκειν: τελ. απρμφ., υποκ. στην απρόσωπη έκφραση κρεῖτον εἶναι, α΄ όρος σύγκρισης
πρὸς τούτοις: επιρρηματικός εμπρόθ.  προσδιορ. της προσθήκης στο παρεθάρρυνε
Λακεδαιμονίους: υποκ. του απρμφ. ἡττηθῆναι
Γ3.β. εἰ μὴ μαχούμεθα, ἀποστήσονται μὲν αἱ περιοικίδες ἡμῶν πόλεις

ΣΧΟΛΙΟ
Το συγκεκριμένο αδίδακτο κείμενο είχε διδαχτεί στο φροντιστήριο ΑΜΙΛΛΑ (ΝΑΥΠΛΙΟ).
Η ερώτηση Γ3β.  βρίσκεται απαντημένη στο Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Τομές στη δομή της αρχαίας ελληνικής…, σελ. 55, παράδειγμα 4) του Μιχάλη Σαρρή (ιδιοκτήτη του Φροντιστηρίου ΑΜΙΛΛΑ), που διανέμεται δωρεάν στους μαθητές του Φροντιστηρίου. Επίσης, έχει αναρτηθεί στο παρόν ιστολόγιο ως παράδειγμα-άσκηση στην ενότητα ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ - ΠΛΑΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (17 ΜΑΪΟΥ 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου