Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2012


ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι· το αγόρασε λοιπόν για είκοσι χιλιάδες σηστερτίους. Το παράδειγμά του παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει τον ίδιο χαιρετισμό σ' ένα κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια· κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: "Κρίμα στον κόπο μου!". Κάποτε επιτέλους το κοράκι έμαθε τον χαιρετισμό κι ο παπουτσής, θέλοντας να κερδίσει (επιθυμώντας τα) χρήματα, το έφερε στον Καίσαρα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στους τυράννους δείχνουν εντούτοις οι γύρω τους υποκριτικό σεβασμό, τουλάχιστο για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν όμως τύχει να χάσουν την αρχή (να πέσουν), όπως συνήθως συμβαίνει, τότε καταλαβαίνουν πόσο τους έλειπαν οι φίλοι (πόσο ήταν στερημένοι από φίλους). Λένε πως ο Ταρκύνιος, όταν ήταν εξόριστος, είπε αυτό (το λόγο): "Τότε μόνο κατάλαβα ποιοι μού ήταν αληθινοί φίλοι και ποιοι ψεύτικοι (ποιους είχα αληθινούς φίλους και ποιους ψεύτικους), όταν δεν μπορούσα πια να ανταποδώσω τις χάρες ούτε σ' εκείνους ούτε σ' αυτούς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1
plus
milium
sestertius
quoddam
corvos
paria
diutissime
aves
sutore
simulationi
tempora
inopum
haec
fidius
neuter
Β2
interesse
empturus sit
docuissetis
impendunto
soliti erunt
perderem
discamus
afferte
coletur
casu
intellectus, a, um sis
exules
habemini
relaturum esse
possent

Γ1α.
Caesaris: γεν. του ενδιαφερομένου προσώπου στο interfuit
 emere: υποκ. του απρόσωπου ρήμ. interfuit, τελ. απρμφ.
 pecuniae: γεν. συμπλήρωμα (αντικ/κή) στο cupidus
 simulatione: αφαιρετική επιρρηματική του τρόπου στο coluntur
inopes: κατηγορούμενο στο ενν. tyranni
amicorum: γεν. συμπλήρωμα (αντικ/κή) στο  inopes
amicos: κατηγορούμενο στο  quos
neutris: έμμεσο αντικ. στο referre
Γ1β.  ave/i non respodente
Γ1γ.  eo exemplo sutor quidam incitatus est
Γ2α. 
·        Ο υποθετικός λόγος δηλώνει ανοιχτή υπόθεση
·        quodsi caderent -  intellegeretur (υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρόν)
·        quodsi cadant intellegatur (υπόθεση δυνατή ή πιθανή στο παρόν-μέλλον)
Γ2β. 
·        δευτ. πλάγια ερωτηματική πρόταση
·        εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα quam για δήλωση μερικής άγνοιας
·        υποκείμενο στο απρόσωπο intellegitur
·        εκφέρεται με υποτακτική επειδή θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης· χρόνου παρακειμένου επειδή η εξάρτηση είναι από ρήμα αρκτικού χρόνου (intellegitur) και δηλώνει γεγονός προτερόχρονο στο παρόν
·        quam fuerunt inopes amicorum?
Γ2γ.  Tarquinius dixit se tum intellexisse, quos fidos amicos habuisset, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poterat (δεν  αλλάζουμε την έγκλιση στη δευτερεύουσα χρονική πρόταση επειδή λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο [βιβλίο καθ., σελ. 130])

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου