Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ 2013 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ)Γ1. Θεωρώ πως είναι το πιο παράλογο από όλα, γιατί, όταν εγώ έστειλα πρέσβεις από όλους τους συμμάχους, προκειμένου να είναι μάρτυρες, και επιθυμούσα να κάνω μ’ εσάς δίκαιη συμφωνία για τους Έλληνες, ούτε που δεχτήκατε γι’ αυτά τις προτάσεις εκ μέρους των πρεσβευτών, ενώ μπορούσατε ή να απαλλάξετε από τους κινδύνους εκείνους που είχαν κάποια υποψία σε βάρος μου ή να αποδείξετε φανερά πως εγώ ήμουν ο χειρότερος από όλους ανεξαιρέτως. Αυτά λοιπόν συνέφεραν τον δήμο, όχι όμως και εκείνους που τα έλεγαν. Γιατί αυτοί που έχουν πείρα της πόλης σας/των πολιτικών σας πραγμάτων υποστηρίζουν πως γι’ αυτούς η ειρήνη είναι πόλεμος και ο πόλεμος ειρήνη.
Γ2.
πρέσβεις: πρεσβευτήν, μάρτυρες: ὦ μάρτυς, ὑμᾶς: σφίσι(ν), δυσχερές: δυσχερῆ, φανερῶς:  φανερωτέρας, πέμψαντος: πέμφθητι, ἀπαλλάξαι: ἀπήλλαχθε, συνέφερεν: συνενέγκῃ, ἐλυσιτέλει: λυσιτελοῦντι,  φασί: φάθι
Γ3.α.  
πάντων: γεν. διαιρετική στο παραλογώτατον,  ὑμῖν: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ἐξόν,  ἀπαλλάξαι: τελ. απρμφ., υποκ. στο απρόσωπο ἐξόν,  τῆς πολιτείας: γεν. αντικ/κή στο οἱ ἔμπειροι
β. ἵν’ ὦσι μάρτυρες = ἐσομένους μάρτυρας
με φαυλότατον ὄντα = ὅτι ἐγὼ φαυλότατος εἴην ( η μτχ. είναι κατηγορηματική από το ἐξελέγξαι· αναλύεται σε δευτερεύουσα ειδική πρόταση· εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου λόγω εξάρτησης από ιστορικό χρόνο: ἐδέξασθε"ἐξόν " ἐξελέγξαι· θα μπορούσε να τεθεί και απλή οριστική [ἦν] για δήλωση του πραγματικού με βεβαιότητα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου