Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΥΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΚΦΟΡΑ
ΣΥΝΤ. ΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
quod= επειδή
quoniam= επειδή
quia = επειδή

cum = επειδή
 (βλ. μάθ. 34)
οριστική
ή
υποτακτική

υποτακτική
επιρρηματικές
ή (σπντ)
ουσιαστικές
(βλ. μάθ. 24)
¬ οριστική = αντικ/κή αιτιολογία
¬ υποτακτική = υποκ/κή αιτιολογία
¬ cum + υποτ: η αιτιολογία αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας
¬ αιτιολογική πρότ. + υποτ.: ακολουθία χρόνων
Οι αιτιολογικές προτάσεις στα κείμενα 21-49
     quod illic aurum pensatum est (21)
     quod Nasica… mentiebatur (24)
     quod Asiam vidit// sed …vixit (30)
      cum se… existimasset (34)
     quod neminem… vis (41)
     quod honesta… sit (41)
     quod decet… nosmet ipsos (46)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου