Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ - ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗ επιθυμία του ατόμου να βιώσει το αίσθημα του ΄΄ανήκειν΄΄ και να εξασφαλίσει την ευρεία αποδοχή του κοινωνικού του περιβάλλοντος αποδεικνύεται διαχρονική, όπως και η τάση αναζήτησης μέσων και τρόπων προκειμένου να την εκπληρώσει. Αναμφίλεκτα, η μέριμνα του κάθε μέλους της κοινωνίας να εναρμονίσει τη συμπεριφορά και τη δράση του με τις εκάστοτε ισχύουσες αξίες, τα πρότυπα και τα ιδανικά προάγει τη διασφάλιση της συνεκτικότητας καθώς και την εμπέδωση της κοινωνικής ομοψυχίας και ευρυθμίας. Η θετική όμως αυτή λειτουργία της προσαρμογής στις επικρατούσες κάθε φορά κοινωνικές συνθήκες και ιδέες αίρεται στην περίπτωση που αυτή συντελείται άκριτα και παθητικά. Η αβασάνιστη αποδοχή των κοινωνικών προτύπων και συμβάσεων καθιστά αναπόφευκτη τη μαζοποίηση του ατόμου διαμορφώνοντας συνθήκες απόλυτα ακατάλληλες για την ευδοκίμηση του δημοκρατικού πολιτεύματος. (προλογική μαθητική παράγραφος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου