Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

αιτιολογικές μτχ.     Ηκομεν τ προτεραίᾳ σπρας κ Ποτειδαας π το στρατοπδου, οον δ δι χρνου φιγμνος σμνως α π τς συνθεις διατριβς. κα δ κα ες τν Ταυρου παλαστραν τν καταντικρ το τς Βασλης ερο εσλθον, κα ατθι κατλαβον πνυ πολλος, τος μν κα γντας μο, τος δ πλεστους γνωρμους. κα με ς εδον εσιντα ξ προσδοκτου, εθς πρρωθεν σπζοντο λλος λλοθεν· Χαιρεφν δ, τε κα μανικς ν, ναπηδσας κ μσων θει πρς με, κα μου λαβμενος τς χειρς, Ω Σκρατες, δ' ς, πς σθης κ τς μχης; ᾿Ολγον δ πρν μς πιναι μχη γεγνει ν τ Ποτειδαίᾳ, ν ρτι σαν ο τδε πεπυσμνοι.
     Κα γ πρς ατν ποκρινμενος, Οτωσ, φην, ς σ ρς.
     Κα μν γγελτα γε δερο, φη, τε μχη πνυ σχυρ γεγονναι κα ν ατ πολλος τν  γνωρμων τεθνναι.
     Κα πιεικς, ν δ' γ, ληθ πγγελται.
     Παρεγνου μν, δ' ς, τ μχ;
     Παρεγενμην.
     Δερο δ, φη, καθεζμενος μν διγησαι· ο γρ τ  πω πντα σαφς πεπσμεθα. Κα μα με καθζει γων παρ Κριταν τν Καλλασχρου.
     Παρακαθεζμενος ον σπαζμην τν τε Κριταν κα τος λλους, κα διηγομην ατος τ π στρατοπδου, τι μ τις νροιτο· ρτων δ λλος λλο. (πλ.χαρ. 153a-c)

σχόλια
διατριβή, = παραμονή σε κάποιον τόπο με τη θέληση // καταλαμβάνω = πιάνω· βρίσκω // γνώς, -τος = άγνωστος // σπάζομαι = υποδέχομαι κάποιον φιλικά, χαιρετώ // μανικός, ή, όν = παράφορος, ζωηρός // θέω = τρέχω // λαμβάνομαι + 2 γεν. = πιάνω κάποιον από κάτι // δ' ς = είπε εκείνος // παραγίγνομαί τινι = πλησιάζω κάποιον, παίρνω μέρος σε  κάτι
παρατηρήσεις
1.      Να μελετηθούν προσεκτικά οι αιτιολογικές μτχ.. Ποια μόρια μπορεί να τις συνοδεύουν;
2.      Ποιες από τις δευτερεύουσες προτάσεις εκφέρονται με απαρέμφατο;
3.      Ποια η συντακτική θέση των αναφορικών προτάσεων του κειμένου;
4.      Ποια μορφή παίρνουν οι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις, το ειδικό απρμφ. και η κατηγορηματική μτχ. στον ευθύ λόγο;
5.      φιγμένος, γγελται, πεπυσμνοι: Να γραφούν οι χρόνοι των ρημάτων και να κλιθούν στην οριστική και προστακτική του ίδιου χρόνου;
6.      Να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων στον χρόνο που απαντούν.
7.      τεθνάναι: Να κλιθεί στην οριστική του ίδιου χρόνου.
8.      διήγησαι, νέροιτο: Να αναγνωριστούν γραμματικώς και να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους υπόλοιπους χρόνους.
9.      σμένως, πιεικς, ληθ, σαφς, λίγον, πλείστους: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς.
10.           συνήθεις διατριβάς, τς χειρός: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου