Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Ο πολιτικός Σόλων (μέρος Α΄)Η απληστία των πολιτών και κυρίως των ηγετών αιτία των αναπόφευκτων και δυσβάσταχτων δεινών της πόλης
Κείμενο
[…]αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίηισιν
     ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειθόμενοι,
δήμου θ' ἡγεμόνων ἄδικος νόος, οἷσιν ἑτοῖμον
     ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν·
οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσας
     εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ἡσυχίηι
.........
     πλουτέουσιν δ' ἀδίκοις ἔργμασι πειθόμενοι
.........
     οὔθ' ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοσίων
φειδόμενοι κλέπτουσιν ἀφαρπαγῆι ἄλλοθεν ἄλλος,
     οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ Δίκης θέμεθλα,
ἣ σιγῶσα σύνοιδε τὰ γιγνόμενα πρό τ' ἐόντα,
     τῶι δὲ χρόνωι πάντως ἦλθ' ἀποτεισομένη, 
τοῦτ' ἤδη πάσηι πόλει ἔρχεται ἕλκος ἄφυκτον,
     ἐς δὲ κακὴν ταχέως ἤλυθε δουλοσύνην, […]
(απόσπασμα από την ελεγεία του Σόλωνα ΄΄ἡμετέρη δὲ πόλις… οὔποτ’ ὀλεῖται΄΄, 3D, 4W)
Μετάφραση (Μιχ. Σαρρή)
[…] οι ίδιοι όμως οι πολίτες θέλουν να καταστρέψουν τη μεγάλη πόλη με τις ασύνετες πράξεις τους παρασυρόμενοι από χρήματα,
και ο άδικος στοχασμός των ηγετών του λαού, οι οποίοι πρόκειται να πάθουν πολλά δεινά από τη μεγάλη αλαζονεία τους·
γιατί δεν ξέρουν να δαμάζουν την απληστία ούτε να κρατούν σε μέτρο τις τωρινές χαρές του συμποσίου με ησυχία
………..
και πλουτίζουν παρασυρόμενοι από άδικα έργα
………….
Και χωρίς να σέβονται καθόλου ούτε τα ιερά κτήματα ούτε τα δημόσια κλέβουν για ν’ αρπάξουν άλλος από δω κι άλλος από κει,
κι ούτε διαφυλάσσουν τα σεμνά θεμέλια της Δικαιοσύνης,
η οποία, αν και σιωπά, γνωρίζει όσα γίνονται και όσα έγιναν,
όμως με τον καιρό, οπωσδήποτε, έρχεται για να τιμωρήσει,
αυτό (η διαφθορά των πολιτών και, κυρίως, η αδικία των ηγεμόνων) τώρα έρχεται σε όλη την πόλη αναπόφευκτο κακό
και γρήγορα φτάνει σε άθλια δουλοσύνη […]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου