Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2014: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑ1.  Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό! Φυλαχτείτε λοιπόν  από τον κίνδυνο, να προστατεύετε την πατρίδα. Μη στηρίζεστε στις δυνάμεις της πόλης. Να αποβάλετε την υπερβολική σας αυτοπεποίθηση. Μη πιστέψετε πως θα φροντίσει κανείς για την πατρίδα, αν δεν φροντίσετε εσείς οι ίδιοι γι’ αυτήν. Να θυμάστε ότι η πατρίδα μας βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο!
Στη διάρκεια του Λατινικού πολέμου, ο ύπατος Τίτος Μάνλιος, που καταγόταν από αριστοκρατική γενιά, είχε την αρχηγία του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε να μην εμπλακεί κανείς σε  μάχη.
Τότε ρώτησε την κόρη του, αν σε μερικά χρόνια θα προτιμούσε να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε «εγώ, πατέρα, προτιμώ να είμαι ασπρομάλλα», ο πατέρας την αντέκρουσε με  το εξής ψεύτικο επιχείρημα: «Δεν αμφιβάλλω ότι δε θέλεις να είσαι φαλακρή. Γιατί, λοιπόν, δε φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλακρή;»
Β1.  
prope : proxime
opibus : opes
nimia : magis nimia
neminem : nullius
ipsi : ipsi
extremo : extero
discrimine : discrimina
nobili genere : nobilia genera
exercitui : exercitibus
omnes : omni
illa : illud
pater : patrum
istae : istarum
te : sibi

Β2.
habemus : habento
cavete : cautum - cautu
tutamini : tutantem-tutaturum-tutatum
nolite : nolles
deponite : deposuerit
natus : nasci
abiret : abibunt
edixit : edic
abstinerent : abstineant
mallet : mavultis
obiecit : obicereris-obicerere
faciant : fiant

Γ1α.
opibus: αφαιρετική οργανική του μέσου στο confidere
vobis: δοτική προσωπική κτητική στο est
neminem: υποκείμενο στο consulturum esse (ετεροπροσωπία)
patriae: δοτική προσωπική χαριστική στο consulturum esse
fuisse:  ειδικό απρμφ., αντικ. του mementote
bello: αφαιρετική επιρρηματική του χρόνου στο  praefuit
genere: κυρίως αφαιρετική της καταγωγής στο natus
aliquot: επιθετικός προσδιορισμός στο annos
cana: κατηγορούμενο στο ego μέσω του συνδετικού esse
illi: έμμεσο αντικ. στο ρ. obiecit
te: αντικ. στο ρ. faciant
Γ1β.
·     nolite cavere periculum
·     ne caveritis periculum
Γ2α. «quin calva esse nolis»: δευτερεύουσα πρόταση του quin· εισάγεται με τον σύνδεσμο quin επειδή εξαρτάται από το ρήμα non dubito που σημαίνει ΄΄δεν αμφιβάλλω΄΄·  είναι αντικείμενο του ρ. non dubito· εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κύριας πρότασης· χρόνου ενεστώτα επειδή εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (non dubito η πρόθεση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα) και όχι  τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της.
Γ2β.
 T. Manlius consul qui natus erat
 Is aliquando castris abiens
Γ2γ.
·        utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?
·        mavisne post aliquot annos cana esse an calva?
mavis post aliquot annos cana esse an calva?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου