Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2015 Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΑ1.
Πόσο πολλές εικόνες γενναιότατων αντρών μάς άφησαν κληρονομιά οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι συγγραφείς, όχι μόνο για να τις ατενίζουμε αλλά και για να τις μιμούμαστε! Αυτές (τις εικό­νες) τις έβαζα πάντα μπροστά μου ως πρότυπα στην επιθυμία μου να διοικήσω σωστά και να διαχειριστώ την πολιτεία μας.
Όταν ο Αύγουστος το πληροφορήθηκε, θέλησε να αποθαρρύνει τη θυγατέρα του από αυτή τη συνήθεια της. Με αυτό το σχέδιο εμφανίστηκε κάποτε απρόοπτα κι έπιασε τις κομμώτριες επ' αυτοφώρω. Παρόλο που ανα­κάλυψε άσπρες τρίχες πάνω στα φορέματα τους, εντούτοις ο Αύγου­στος προσποιήθηκε πως δεν τις είδε κι άφησε την ώρα να κυλήσει με άλλες κουβέντες, ώσπου έφερε τη συζήτηση στην ηλικία της.

Κάποιος Λουζιτανός είχε δώσει στον Σερτώριο για δώρο ένα πολύ όμορφο άσπρο ελάφι. Ο Σερτώριος τους έπεισε όλους πως το ελάφι κατευθυνόταν από τη θεά Άρτεμη και μιλούσε μαζί του και του υπέδειχνε τι ήταν χρήσιμο να κάνει.

Β1α. «Eis consiliis aliquando repente intervenerunt/- ere oppresseruntque/ - ere ornatrīcem»
Β1β. plus, forti, vir, meliora, huius rei, vestium, aliud, Sertori, quendam
Β2.  intuitu, relinquent, proposueritis, vis, fecissem, opprimere, videremur, dissimulabatis, extrahendo, induc, des, persuadentia, instinguuntur, conlocutura, docueris
Γ1α.  
dono:  δοτική κατηγορηματική του σκοπού στο data erat
factu:  αφαιρετική σουπίνου σε θέση προσδιορισμού της αναφοράς στο utilia
Γ1β. «Quam multae imagines fortissimōrum virōrum a scriptōribus et Graecis et Latīnis nobis relictae sunt!»
Γ1γ. « cum eo consilio aliquando repente (Augustus) intervēnisset,  oppressit ornatrīces.»
Γ1δ. «Augustus super vestem eārum deprehensos canos dissimulāvit (se) vidisse.»
Γ2α. «  cerva, instincta numine Diānae, conloquitur mecum»
Γ2β. imitatum // ut imitaremur // imitandi gratia/ causa
Γ2γ. «cupidus bene gerendae et administrandae rei publicae»
Η γερουνδιακή έλξη είναι προαιρετική επειδή έχουμε απρόθετη γενική γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική.
Οι απαντήσεις ισχύουν και για την Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ με μόνη διαφορά την αντικατάσταση της Γ2β από την ακόλουθη: Γ2β.  «Cervam albam eximiae pulchritūdinis Sertōrio Lusitānus quidam dono dederat»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου