Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (21-26) ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΑ. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα:
Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”
......................................................................................
Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψεις τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:
diebus: την ονομαστική και γενική πληθυντικού αριθμού.
vocem: την κλητική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.
homo: τη δοτική και αιτιατική ενικού αριθμού.
partibus: τη γενική ενικού και τη γενική πληθυντικού αριθμού.
milites: την ονομαστική και δοτική ενικού αριθμού.
ingentem navem: την κλητική και αφαιρετική ενικού
Μονάδες 7 (14Χ0.5)
β. Να γράψεις τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες:
tuam: τον ίδιο τύπο στο πρώτο και στο τρίτο πρόσωπο.
quid: την αιτιατική ενικού αριθμού και τη γενική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους.
ipsi: τη γενική και αιτιατική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους.
Μονάδες 3 (6Χ0.5)
γ. ingentem: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς.
Μονάδες 2 (2Χ1)

2. Να γράψεις τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα:  
mentiebatur: Να γράψεις την ονομαστική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους της μετοχής του ενεστώτα και το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα.
venisset: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.
quaereret: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του τετελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή.
exclamavit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.
cognosco:   το σουπίνο.
responderit: τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο της ίδιας φωνής.
credis: το απαρέμφατο του παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται.
moverat: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα της ίδιας φωνής και το σουπίνο.
trahebatur: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
imponeretur: το απαρέμφατο όλων των χρόνων της ίδιας φωνής. Να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου.
conduxit: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.
vis: το β΄ πληθυντικό  υποτακτικής στον ίδιο χρόνο
scire: το β΄ πληθυντικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
Μονάδες 18 (18Χ1)
3.α. se, aperte, scire, mihi, Romam, piscatoriam:
Να χαρακτηρίσεις συντακτικώς τις παραπάνω λέξεις των κειμένων που σας δόθηκαν.
Μονάδες 6
β. Cum Ennius ad Nasicam venisset:
Να αναγνωρίσεις την παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση του κειμένου και να αιτιολογήσεις τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της.
Μονάδες 5
γ. Ego non cognosco vocem tuam? Να μετατρέψεις τη σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 4
4.α. (Paetus), occiso Scriboniano, Romam trahebatur:
Να μετατρέψεις τη μετοχή στην αντίστοιχή της δευτερεύουσα πρόταση (cum ιστορικός ή διηγηματικός + ρήμα).
Μονάδες 5
β. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat: Να επαναδιατυπώσεις την πρόταση, αφού την εξαρτήσεις από τη φράση   Scribonianus dixit.
Μονάδες 5
γ. Homo es impudens: Να δηλωθεί η απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
Μονάδες 5

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου