Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

το απαρέμφατο μέλλοντα  κείμενο   
Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους οὐκ οἴομαι πράξεων ἑτέρων ἐπιθυμήσειν ἀκούειν, ἀλλ' ἐκ τῶν εἰρημένων ἱκανῶς μεμαθηκέναι νομιεῖν ὁποία τις τῶν πόλεων ἑκατέρα περὶ τοὺς ῞Ελληνας γέγονεν· ἐγὼ δ' οὐχ οὕτω τυγχάνω διακείμενος, ἀλλ' ἡγοῦμαι τὴν ὑπόθεσιν ἣν ἐποιησάμην ἄλλων τε πολλῶν προσδεῖσθαι λόγων καὶ μάλιστα τῶν ἐπιδειξόντων τὴν ἄνοιαν τῶν ἀντιλέγειν τοῖς εἰρημένοις ἐπιχειρησάντων· οὓς οἴομαι ῥᾳδίως εὑρήσειν. (Ι. πνθ. 108)
σχόλια
·     Τα λεκτικά και τα δοξαστικά ρήματα πολλές φορές έλκουν την άρνηση ή το δυνητικό ἄν που ανήκει στο απρμφ. που εξαρτάται από αυτά. Οὐκ οἴομαι ἐπιθυμήσειν = οἴομαι οὐκ ἐπιθυμήσειν
·     προσδέομαι + γεν. πράγματος = χρειάζομαι κάτι, έχω ανάγκη από κάτι
·     ἄνοια = ανοησία // οὕς: ενν. λόγους
ασκήσεις
1.  Να συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί:
θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός
ἱκανῶς


πολλῶν
μάλιστα
ῥᾳδίως


2.  Να αναλυθούν οι επιθετικές μτχ. του κειμένου στο αντίστοιχο είδος δευτ. πρότ.
3.  Να μεταφερθούν τα απρμφ. μέλλοντα στον ευθύ λόγο.
4.  εἰρημένων, μεμαθηκέναι, προσδεῖσθαι, ἡγοῦμαι, ἐποιησάμην: Να κλιθεί η προστακτική στον ίδιο χρόνο.
5.   οἴομαι: να κλιθεί στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου