Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

δυνητική κατηγορηματική μτχ.

Να μεταφερθούν οι φράσεις με έντονη γραφή στον ευθύ λόγο:


1. Εὖ δ' ἴσθι μηδὲν ἄν με τούτων ἐπιχειρήσαντά σε πείθειν, εἰ δυναστείαν μόνον καὶ πλοῦτον ἑώρων ἐξ αὐτῶν γενησόμενον.

2. τὸν λόγον ᾐσθόμην διπλάσιον ἂν γενόμενον τοῦ νῦν ἀναγιγνωσκομένου. 

3. Εὑρίσκω γὰρ ταύτην μόνην ἂν γενομένην καὶ τῶν μελλόντων κινδύνων ἀποτροπὴν καὶ τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγὴν, ἢν ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν ἀναλαβεῖν, ἣν Σόλων  ὁ δημοτικώτατος γενόμενος ἐνομοθέτησε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου