Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

αδίδακτο 10


 Ο μν τατ' επεν. ο δ' ᾿Αθηναο τε κα ο τν Λακεδαιμονων παρντες πνεσαν μφτεροι σχυρς τν λγον ατο. Κηφισδοτος δ παρελθν· Ανδρες ᾿Αθηναοι, φη, οκ ασθνεσθε ξαπατμενοι; λλ' ἐὰν κοσητ μου, γ μν ατκα μλα πιδεξω. δη γρ γσεσθε κατ θλατταν· Λακεδαιμνιοι δ μν ἐὰν συμμαχσι, δλον τι πμψουσι τος μν τριηρρχους Λακεδαιμονους κα σως τος πιβτας, ο δ ναται δλον τι σονται Ελωτες μισθοφροι. οκον μες μν τοτων γσεσθε. ο δ  Λακεδαιμνιοι ταν παραγγελωσιν μν κατ γν στρατεαν, δλον τι πμψετε τος πλτας κα τος ππας. οκον οτως κενοι μν μν ατν γγνονται γεμνες, μες δ τν κενων δολων κα λαχστου ξων. πκριναι δ μοι, φη, Λακεδαιμνιε Τιμκρατες, οκ ρτι λεγες ς π τος σοις κα μοοις κοις τν συμμαχαν ποιομενος; (Ξ.ε.7.1)
ασκήσεις
1.    Να μελετηθούν οι υποθετικές προτάσεις και τα είδη των υποθετικών λόγων
2.    Ποια η συντακτική θέση και ποια η εκφορά των ειδικών προτ.;
3.    Ποιες είναι οι βασικές συντάξεις των ρ. κούω και ασθάνομαι;
4. Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι υπογραμμισμένοι ρηματικοί τύποι του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου