Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

αδίδακτο 8


ΚΕΙΜΕΝΟ
 κα π μν ξ πτ σταδους ο Πλαταις τν π τν Θηβν χρησαν, πειθ' ποστρψαντες σαν τν πρς τ ρος φρουσαν δν ς ᾿Ερθρας κα Υσις, κα λαβμενοι τν ρν διαφεγουσιν ς τς ᾿Αθνας, νδρες δδεκα κα διακσιοι π πλεινων· εσ γρ τινες ατν ο πετρποντο ς τν πλιν πρν περβανειν, ες δ' π τ ξω τφρ τοξτης λφθη. ο μν ον Πελοποννσιοι κατ χραν γνοντο τς βοηθεας παυσμενοι· ο δ' κ τς πλεως Πλαταις τν μν γεγενημνων εδτες οδν, τν δ ποτραπομνων σφσιν παγγειλντων ς οδες περεστι, κρυκα κπμψαντες, πε μρα γνετο, σπνδοντο ναρεσιν τος νεκρος, μαθντες δ τ ληθς πασαντο. ο μν δ τν Πλαταιν νδρες οτως περβντες σθησαν. (Θ.3.24)
σχόλια
χωρῶ τὴν ἐπὶ τῶν Θηβῶν = ακολουθώ τον δρόμο που οδηγεί στη Θήβα // ὑποστρέφω = αλλάζω διεύθυνση // λαμβάνομαι = [ + γεν.] πιάνομαι από κάτι /[τοῦ ὄρους] παίρνω το βουνό // ἀποτρέπομαι = απέχω από κάτι, αποστρέφω το πρόσωπό μου, στρέφομαι-γυρίζω πίσω// κατὰ χώραν ἐγένοντο = επέστρεψαν στις θέσεις τους // περίειμι = υπερέχω, επιζώ //

ασκήσεις
1.  Να μελετηθούν οι δευτερεύουσες χρονικές και συμπερασματικές προτάσεις.
2. Ποια από τα ρήματα του κειμένου συντάσσονται με γενική; Γενικά, ποιες κατηγορίες ρημάτων συντάσσονται με αυτή την πτώση;
3. Να μελετηθούν τα ρήματα οἶδα, εἶμι, εἰμί και να εντοπιστούν οι ομόηχοι τύποι τους.
4.  Να συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί:

τὸ ὄρος
τὴν ὁδόν
ἄνδρες
τὴν πόλιν
τοξότης
κήρυκα
Γεν. εν.


Δοτ. εν.


Κλ.εν


Γεν.πλ.


Δοτ.πλ.


Αιτ.πλ.5.      Να γραφεί ό,τι ζητείται για κάθε τύπο που ακολουθεί:
·       φέρουσαν: ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα
·       λαβόμενοι: το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου.
·       διαφεύγουσιν: ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα
·       ὑπερβαίνειν:ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα
·       ἐλήφθη: οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι στον ίδιο χρόνο.
·       μαθόντες: η δοτική πληθυντικού των μετοχών σε όλους τους χρόνους
·       ἀπαγγειλάντων: το γ΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο
·       περίεστι: το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο.
·       ὑπερβάντες: το β΄ πληθυντικό σε όλες τις εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου