Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ 2013Γ1
Για τους Ερμές λοιπόν δε γίνεται (έγινε) καμιά καταγγελία από μερικούς μετοίκους και υπηρέτες, αλλά (από αυτούς καταγγέλλονται) μερικοί ακρωτηριασμοί άλλων αγαλμάτων, που είχαν γίνει στο παρελθόν από κάποιους  νέους λόγω αστειότητας και μέθης και συγχρόνως (καταγγέλλεται) πως σε μερικά σπίτια τελούνται τα μυστήρια με σκοπό τη γελοιοποίησή τους· γι’ αυτά κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Αυτά υποστηρίζοντας  εκείνοι που κατεξοχήν αγανακτούσαν με τον Αλκιβιάδη επειδή (ο οποίος) τους ήταν εμπόδιο να είναι επικεφαλής του δήμου ανενόχλητα, και επειδή πίστεψαν πως θα ήταν πρώτοι (στην πόλη), αν τον έβγαζαν αυτόν (τον Αλκιβιάδη) από τη μέση, μεγαλοποιούσαν το θέμα και φώναζαν ότι και τα μυστήρια και ο ακρωτηριασμός των Ερμών γίνονταν με σκοπό να καταλυθεί η δημοκρατία και ότι δεν υπήρχε τίποτε από αυτά που να μην έγινε με τη συνεργασία εκείνου, αναφέροντας ως αποδείξεις την άλλη αντιδημοκρατική του συμπεριφορά στις (καθημερινές) δραστηριότητές του.
Γ2
τινων " τινά, βρει " βριν, ντι " οσι(ν), μάλιστα " μάλα, πτιντο " παιτι, πολαμβάνοντες " ποληφθεσι(ν), ξελάσειαν " ξελεν, βόων " βον, εη " σται, πράχθη " πεπράχθω
Γ3α.
περ τν ρμν: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα μηνύεται
π νεωτέρων: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο γεγενημέναι
τ μυστήρια: υποκείμενο του ρήματος ποιεται, αττική σύνταξη
τν λκιβιάδην: αντικ. του ρήματος πτιντο
δήμου: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική (ή αντικειμενική) στο καταλύσει
ατο: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο παρανομίαν
Γ3β.
Υποθετικός λόγος:
Υπόθεση: ε ατν ξελάσειενΑπόδοση: (πρτοι) ν εναι
Είδος: εξαρτημένος υποθετικός λόγος που δηλώνει την απλή σκέψη:
Υπόθεση: ε ατν ξελάσαιμενΑπόδοση: (πρτοι) ν εημεν/εμεν
( Η περίπτωση του προσδοκωμένου, θεωρητικά είναι δυνατή, νοηματικά όμως υπερισχύει το είδος της απλής σκέψης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου