Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Απαντήσεις στις ερωτήσεις στο μάθημα της Ιστορίας ΠροσανατολισμούΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: σχολικό βιβλίο σελ. 93: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη… και έτσι αποτέλεσε τον πυρήνα των Αντιβενιζελικών»
β.  Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905): σχολικό βιβλίο σελ. 213-214: «Στο μεταξύ, η επανάσταση… αυτομόλησαν προς τους επαναστάτες»
γ.  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σχολικό βιβλίο σελ. 151-152: «Μα βάση το άρθρο 11…της ακίνητης περιουσίας των ανταλλάξιμων»
ΘΕΜΑ Α2
α. Σ (σ. 84), β. Λ (σ. 209), γ. Λ (σ. 220), δ. Λ (σ. 49), ε. Σ (54)
ΘΕΜΑ Β1
Σχολικό βιβλίο,  σελ. 142-143, κεφ. 4, Η παλιννόστηση (η 1η παράγραφος για τους φορείς οργάνωσης της παλιννόστησης και η 2η για τις συνθήκες που βρήκαν οι πρόσφυγες του πρώτου διωγμού όταν επέστρεψαν στις εστίες τους)
ΘΕΜΑ Β2
Σχολικό βιβλίο σελ. 157-158: «Η αστική στέγαση συνάντησε περισσότερα εμπόδια… κατασκευή ή επέκταση λιμανιών κ.ά.).»
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α.   Από το σχολικό βιβλίο σελ. 78 «Παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου του Α΄… μέχρι την ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης»
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α η 1η παράγραφος.
β.  Από το σχολικό βιβλίο σελ. 79 «Η ιδέα (η αρχή της δεδηλωμένης) ανήκε…σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας»
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α η 2η παράγραφος
Από το σχολικό βιβλίο σελ. 79 «ο βασιλιάς…του πολιτικού τοπίου»
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β όλη η παράγραφος.

ΘΕΜΑ Δ1
α. Από το σχολικό βιβλίο σελ. 25, 2η παράγραφος «Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος… και τα 40 στρέμματα για αρδευόμενα» και σελ. 43-44      «Το αποφασιστικό βήμα… η πρόληψη εντάσεων στον αγροτικό χώρο».
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α αξιοποιούμε όλες τις πληροφορίες, από το Β  το απόσπασμα (πρόθεση των Φιλελευθέρων ήταν…Η ρητή υπόσχεση μιας εκτεταμένης αγροτικής μεταρρύθμισης εντάσσεται στην πολιτική αυτή) και από το Γ τις δύο πρώτες παράγραφους.
β.  Από το σχολικό βιβλίο σελ. 25 « Από το 1870 ως το 1911… από τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας» και από σελ. 44-45 «Με βάση αυτά τα νομοθετήματα… και οδήγησε την αγροτική οικονομία της χώρας σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας».
Από τα ΚΕΙΜΕΝΑ Β και Γ αξιοποιούμε τις υπόλοιπες πληροφορίες τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου