Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

αδίδακτο 14


ΚΕΙΜΕΝΟ
Γνθι σαυτόν
  πιεζμενος δ τας περ τος παδας συμφορας πλιν πμπω κα περωτ τν θεν τ ν ποιν τν λοιπν βον εδαιμονστατα διατελσαιμι· δ μοι πεκρνατο,   Σαυτν γιγνσκων εδαμων, Κροσε, περσεις. γ δ' κοσας τν μαντεαν σθην· νμιζον γρ τ ῥᾷστν μοι ατν προστξαντα τν εδαιμοναν διδναι. λλους μν γρ γιγνσκειν τος μν οἷόν τ' εναι τος δ' ο· αυτν δ στις στ πντα τιν νμιζον νθρωπον εδναι. κα τν μετ τατα δ χρνον, ως μν εχον συχαν, οδν νεκλουν μετ τν το παιδς θνατον τας τχαις· πειδ δ νεπεσθην π το ᾿Ασσυρου φ' μς στρατεεσθαι, ες πντα κνδυνον λθον· σθην μντοι οδν κακν λαβν. οκ ατιμαι δ οδ τδε τν θεν. πε γρ γνων μαυτν μ κανν μν μχεσθαι, σφαλς σν τ θε πλθον κα ατς κα ο σν μο.   ( Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Ζ, 2, 20 – 22)
ΣΧΟΛΙΑ
περάω – = [αμτβ.] περνώ τη ζωή μου,  οον τ’ εναι: αντικ. στο ενν. νόμιζον, γκαλέω - = απαιτώ κάτι δικαστικώς, κατηγορώ, ναπείθω = προσελκύω κάποιον, πείθω, παρακινώ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.   Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθένα από τους γραμματικούς τύπους που ακολουθούν:
1.    περωτ: το α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα και αορίστου στη φωνή που βρίσκεται
2.   εδαιμονέστατα: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
3.   πεκρίνατο: το β΄ ενικό προστακτικής και το απαρέμφατο στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται
4.   εδαίμων: η κλητική ενικού και η γενική και δοτική πληθυντικού στο γένος και στο βαθμό που βρίσκεται
5.   σθην: το απαρέμφατο σε όλους τους χρόνους
6.   ῥᾷστον: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
7.   νεκάλουν: το β΄ ενικό αορίστου σε όλες τις εγκλίσεις στη φωνή που βρίσκεται
8.   στρατεύεσθαι: ο αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο και των δύο φωνών
9.   ατιμαι: οι χρόνοι του ρήματος
2.   Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (είδος, έγκλιση εκφοράς, συντακτική θέση)
3.  Να συνταχτούν αναλυτικά οι ημιπερίοδοι που ακολουθούν:
α.   νμιζον γρ τ ῥᾷστν μοι ατν προστξαντα τν εδαιμοναν διδναι
β.  λλους μν γρ γιγνσκειν τος μν οἷόν τ' εναι τος δ' ο 
4.  ες πντα κνδυνον λθον· σθην μντοι οδν κακν λαβν. οκ ατιμαι δ οδ τδε τν θεν: Να εξαρτηθούν οι προτάσεις από το Κροσος λέγει και να τραπούν σε απαρεμφατικές.
5.   ποιν, γιγνώσκων: Να αναλυθούν οι μετοχές στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου