Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Η ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ


Η ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Δευτερεύουσα πρόταση
Σημασία
Αιτιολογικές
   Quod, quia, quoniam: υποθετική ή υποκειμενική αιτιολογία (έκφραση της άποψης του υποκειμένου της κύριας πρότασης)
   cum: η αιτιολογία αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας
Τελικές
   ο σκοπός θεωρείται μια υποκειμενική κατάσταση
Συμπερασματικές
   το αποτέλεσμα είναι πάντα μια υποκειμενική κατάσταση
   υποτακτική παρακειμένου: το αποτέλεσμα κατά την άποψη του ομιλητή θεωρείται πράξη ολοκληρωμένη
Χρονικές
   dum: η πράξη περιγράφεται ως επιδίωξη ή προσδοκία
   cum: φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου
Παραχωρητικές
   έκφραση μιας υποθετικής κατάστασης, που κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει δεν αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας
Υποθετικές παραβολικές
   η σύγκριση αφορά μια υποθετική πράξη ή κατάσταση
Αναφορικές
   έλξη (συχνά: κείμ. 37, κ.α.)
   πιθανό ή ενδεχόμενο (κείμ. 37)
   επιρρηματικές
Πλάγιες  ερωτήσεις
   θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης
Βουλητικές
   το περιεχόμενό τους απλώς επιθυμητό
Ενδοιαστικές
   το περιεχόμενό τους αφορά κάτι το ενδεχόμενο ή πιθανό
Quominus, quin
   το περιεχόμενό τους εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κύριας πρότασης
Κάθε δευτερεύουσα + οριστική
   λόγω πλαγίου λόγου (αναφορ. κειμ. 48)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου