Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

LECTIO XXIV (24)


1.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
quaerentiqui quaerebatquaereret (πλάγιος λόγος ή έλξη έγκλισης)
indignatus =  quod/quoniam/quia indignatus erat / cum indignatus esset
2.  ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
cum Ennius quaereret =  Ennio quaerente
quod Nasica mentiebatur =  Nasica mentiente
cum quaererem =  quaerens
3.  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ
quid postea Nasica fecerit: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος accipe· εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία  quid (μερική άγνοια)· εκφέρεται με υποτακτική επειδή θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης· χρόνου παρακειμένου επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (accipe )  και δηλώνει το προτερόχρονο.
quid Nasica responderit:  δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο του  scire· εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία  quid (μερική άγνοια)· εκφέρεται με υποτακτική επειδή θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης· χρόνου παρακειμένου επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου ( vis scire)  και δηλώνει το προτερόχρονο.
4.  ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ cum
 cum… venisset προτερόχρονο
cum… dixisset προτερόχρονο
 cum… venisset προτερόχρονο
cum… quaereret σύγχρονο
cum… quaererem σύγχρονο
Εισάγονται με τον ιστορικό ή διηγηματικό cum, ο οποίος υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου – αιτιατού ανάμεσά τους. Η εξάρτηση είναι από ιστορικό χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου