Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ


ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ οδα και εμι//ρχομαι
Να αναγνωριστούν οι υπογραμμισμένοι ρηματικοί τύποι στα παραδείγματα που ακολουθούν:
1.  τς γρ οκ οδεν τι ο μν νικντες τ τε αυτν  σζουσι κα τ τν ττωμνων προσλαμβνουσιν
2.  εδτες τι κα βασιλες οχ κντων ρχει τν πειρωτν
3.  νν δ' π' ατος μεν ν πολλο μν ατν καθεδουσι
4.  Μνως γρ παλατατος ν κο σμεν ναυτικν κτσατο
5.  νιοι δεσπται προστττουσιν, Ιτω τις φ' δωρ, Ξλα τις σχιστω·
6.   να δ εδτε τι ο καιν τατα οτος ποιε, λλ φσει προδτης στν, ναμνσω μς τ τοτ πεπραγμνα.
7.   ᾿Εγ δ' γομαι πντας μς εδναι τι πντες νθρωποι, ταν περ δικεν πιχειρσιν, μα κα τν πολογαν σκοπονται
8.  κα τν μν νθδε μηδες εδεη τν τρπον τς παλλαγς
9.  κλευσεν δ' ατος π τν πατραν ἰέναι χραν.
10.       γ γον μετ Κλεινου κν δι πυρς οην· οδα δ' τι κα μες μετ' μο.
Να συμπληρωθούν τα κενά στα παραδείγματα που ακολουθούν σύμφωνα με την υπόδειξη της παρένθεσης:
1.  δλουν δ οδν τι ……….. τ πρασσμενα (οδα: γ΄πληθ. οριστ. ενεστ.)
2.  κα δι τς ᾿Αργεας …………… Λιμνααν, κμην τεχιστον, πρθησαν (ρχομαι/εμι: μτχ. ενεστ. ον. πλ. αρσ.)
3.  προσβαλν τε εθς κα ς χερας ……….. κατ τχος. (ρχομαι/εμι: γ’ πλ. πρτ)
4.  νθδ' σως ναγκασθησμεθα τοτο ποιεν, ν τατ' ………….  (οδα: α΄ πλ. υποτ. ενεστ)
5.  ……….. δ, νδρες ᾿Αθηναοι,  πντες τι τ Καννωνο ψφισμ στιν σχυρτατον  (οδα: β΄ πλ. ορ. ενεστ)
6.  Κα γ κω πρς σ, Ηρκλεις, ……… τος γεννσαντς σε (οδα: ον. εν. θηλ. μτχ. ενεστ)
7.  μες δ γε μεθ' μν μαχομεθα κενοις, ν ……….. φ' μς. (ρχομαι/εμι: γ’ πλ. υπ. ενεστ)
8.  μν γρ ατν ρετο ε τι ……….. γαθν (οδα: γ΄ εν. ευκτ.  ενεστ)
9.  ατο γρ  ……………. χρ πρττειν (οδα: α΄ πληθ. οριστ.  μελλ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου