Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Β΄ ΕΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ  Α΄
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤ.
Ανεβάζει τον τόνο· π.χ.
διά-γραφε
Ανεβάζει τον τόνο π.χ. διά-γραψον
Ανεβάζει τον τόνο π.χ. πάρ-ελθε
περιφραστικός
ΜΕΣΗ
Δεν ανεβάζει τον τόνο λόγω της μακρόχρο-
νης λήγουσας·  π.χ. δια-γράφου
Ανεβάζει τον τόνο π.χ. διά-γραψαι
Ανεβάζει τον τόνο μόνο όταν η προστακτική είναι μονοσύλλαβη και η πρόθεση δισύλλαβη1
π.χ. κατά-σχου
Δεν ανεβάζει τον τόνο λόγω ανα-
διπλασιασμού· π.χ. συν-ῆψο (συνάπτομαι),
συν-ῆξο (συνάγομαι)
1.Μία δισύλλαβη πρόθεση που έχει υποστεί έκθλιψη υπολογίζεται ως μονοσύλλαβη: ἀφ-οῦ (< ἀπό + oὗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου