Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΤΟ ΡΗΜΑ ἔχω ΣΤΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟ Β΄

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
ΕΓΚΛΙΣΗ
ΑΠΛΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟΣ
ΑΠΛΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟΣ
ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΗ
ΔΙΣΥΛΛΑΒΗ
ΟΡΙΣΤ.
ἔσχον
προ-έσχον, κατ-έσχον
ἐσχόμην
συν-εσχόμην
παρ-εσχόμην
ΥΠΟΤ.
σχῶ
πρό-σχω, κατά-σχω
σχῶμαι
σύ-σχωμαι1
παρά-σχωμαι
ΕΥΚΤ.
σχοίην
πρό-σχοιμι, κατά-σχοιμι
σχοίμην
συ-σχοίμην1
παρα-σχοίμην
ΠΡΟΣΤ.
σχές
πρό-σχες, κατά-σχες
σχοῦ
συ-σχοῦ1
παρά-σχου
Τα απαρέμφατα και οι μετοχές, είτε απλά είτε σύνθετα, τονίζονται το ίδιο
1.Το ν της πρόθεσης σύν μπροστά από το σ αποβλήθηκε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου