Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΟΚΙΔΗ, ΚΑΤΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, 12Κείμενο
῞Ωστ' εἴπερ ἡγεῖσθε πολίτην ἀγαθὸν ᾿Αριστείδην καὶ δίκαιον γεγονέναι, τοῦτον προσήκει κάκιστον νομίζειν, ὡς τἀναντία περὶ τῶν πόλεων ἐκείνῳ γιγνώσκοντα. Τοιγάρτοι διὰ ταῦτα πολλοὶ τὴν πατρίδα τὴν αὑτῶν ἀπολιπόντες φυγάδες γίγνονται καὶ εἰς Θουρίους οἰκήσοντες ἀπέρχονται. Δηλώσει δὲ ἡ τῶν συμμάχων ἔχθρα, ὅταν πρῶτον ἡμῖν καὶ Λακεδαιμονίοις γένηται ναυτικὸς πόλεμος. ᾿Εγὼ δὲ νομίζω τὸν τοιοῦτον πονηρὸν εἶναι προστάτην, ὅστις τοῦ παρόντος χρόνου ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ μὴ καὶ τοῦ μέλλοντος προνοεῖται, καὶ τὰ ἥδιστα τῷ πλήθει, παραλιπὼν τὰ βέλτιστα, συμβουλεύει. (Ανδοκίδης, Κατά Αλκιβιάδη, 12)
Ασκήσεις
1.  Να συμπληρωθούν οι πίνακες που ακολουθούν:

πολίτην
πόλεων
πατρίδα
πόλεμον
προστάτην
γεν.

δοτ.

ον.

γεν.

δοτ.


θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός


κάκιστον


ἥδιστα


βέλτιστα
πολλοί
πρῶτον

2.  Να εξαρτηθεί η περίοδος που ακολουθεί από τη φράση ὁ ῥήτωρ ἔλεγε και να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους: Δηλώσει δὲ ἡ τῶν συμμάχων ἔχθρα, ὅταν πρῶτον ἡμῖν καὶ Λακεδαιμονίοις γένηται ναυτικὸς πόλεμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου