Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

υποθετικές μετοχέςΜε τη βοήθεια της απόδοσης να αναλυθούν οι υποθετικές μετοχές που ακολουθούν σε υποθετικές προτάσεις και να προσδιοριστεί το είδος του λανθάνοντα υποθετικού λόγου:
1.  ῏Αρ' οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν διεφθαρμένου τοῦ σώματος;

2.  ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρτάνων τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσῃ σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπιτηδείους;

3.  τούτων μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν οἰκεῖν μετ' ἀλλήλων.

4.  μὴ καλῶς βουλευσάμενοι πολλαῖς ἂν συμφοραῖς καὶ μεγίσταις τὴν πόλιν περιβάλλοιμεν

5.  οὐ γὰρ ἂν αὐτοῖς ἔμελ' εἴ τις ἐν Πελοποννήσῳ τινὰς ὠνεῖται καὶ διαφθείρει, μὴ τοῦθ' ὑπολαμβάνουσιν·   

6.  ταῦτα ποιοῦντες τὰ δίκαια ψηφιεῖσθε

7.  διασπασθέντες δ' ἂν καὶ κατὰ μικρὰ γενομένης τῆς δυνάμεως οὔτ' ἂν τροφὴν δύναισθε λαμβάνειν

8.  πῶς γὰρ νῆσον οἰκούντων ταῦτ' ἂν ἐγίγνετο;

9.  ὑποχειρίων δὲ γενομένων αὐτῶν πάντα πραχθείη ἂν ᾗ ἡμεῖς βουλόμεθα

10. Ταῦτα γὰρ πράξας οὐ μόνον ἐκείνους εὐδαίμονας ποιήσεις, ἀλλὰ καὶ πάντας ἡμᾶς εἰς  ἀσφάλειαν καταστήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου