Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑΑ΄ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ
Κείμενο
Μαρτυρε δ κα τ γινόμενον ν τας πόλεσιν· ο γρ νομοθέται τος πολίτας θίζοντες ποιοσιν γαθούς, κα τ μν βούλημα παντς νομοθέτου τοτ’ στίν, σοι δ μ ε ατ ποιοσιν μαρτάνουσιν, κα διαφέρει τούτ πολιτεία πολιτείας γαθ φαύλης. τι κ τν ατν κα δι τν ατν κα γίνεται πσα ρετ κα φθείρεται, μοίως δ κα τέχνη· κ γρ το κιθαρίζειν κα ο γαθο κα κακο γίνονται κιθαρισταί. νάλογον δ κα οκοδόμοι κα ο λοιπο πάντες· κ μν γρ το ε οκοδομεν γαθο οκοδόμοι σονται, κ δ το κακς κακοί. Ε γρ μ οτως εχεν, οδν ν δει το διδάξοντος, λλ πάντες ν γίνοντο γαθο κακοί.
Οτω δ κα π τν ρετν χει· πράττοντες γρ τ ν τος συναλλάγμασι τος πρς τος νθρώπους γινόμεθα ο μν δίκαιοι ο δ δικοι, πράττοντες δ τ ν τος δεινος κα θιζόμενοι φοβεσθαι θαρρεν ο μν νδρεοι ο δ δειλοί. μοίως δ κα τ περ τς πιθυμίας χει κα τ περ τς ργάς· ο μν γρ σώφρονες κα προι γίνονται, ο δ’ κόλαστοι κα ργίλοι, ο μν κ το οτωσ ν ατος ναστρέφεσθαι, ο δ κ το οτωσί. Κα ν δ λόγ κ τν μοίων νεργειν α ξεις γίνονται. Δι δε τς νεργείας ποις ποδιδόναι· κατ γρ τς τούτων διαφορς κολουθοσιν α ξεις. Ο μικρν ον διαφέρει τ οτως οτως εθς κ νέων θίζεσθαι, λλ πάμπολυ, μλλον δ τ πν.
Σημεον δ δε ποιεσθαι τν ξεων τν πιγινομένην δονν λύπην τος ργοις˙ μν γρ πεχόμενος τν σωματικν δονν κα ατ τούτ χαίρων σώφρων, δ’ χθόμενος κόλαστος, κα μν πομένων τ δειν κα χαίρων μ λυπούμενός γε νδρεος, δ λυπούμενος δειλός. Περ δονς γρ κα λύπας στν θικ ρετή· δι μν γρ τν δονν τ φαλα πράττομεν, δι δ τν λύπην τν καλν πεχόμεθα. Δι δε χθαί πως εθς κ νέων, ς Πλάτων φησίν, στε χαίρειν τε κα λυπεσθαι ος δε· γρ ρθ παιδεία ατη στίν.
Ζητούμενα
1.  Να  μεταφραστούν τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα με έντονη γραφή.
2.  Να παρουσιαστεί η σημασία της διδασκαλίας, του εθισμού από πολύ μικρή ηλικία και της παιδείας στη διαμόρφωση των θετικών μόνιμων στοιχείων του ανθρώπινου χαρακτήρα.
3.  ΄΄ Κα ν δ λόγ κ τν μοίων νεργειν α ξεις γίνονται΄΄: Ποια η θέση της πρότασης μέσα στην ενότητα και πώς καταλήγει σ’ αυτήν ο Αριστοτέλης;
4.  Να σκιαγραφηθεί η συμπεριφορά του Αριστοτέλη απέναντι στους συναδέλφους και συνομιλητές του κατά τις δύο περιόδους παραμονής του στην Αθήνα.
5.  Με ποιες λέξεις του κειμένου είναι ετυμολογικά συγγενή τα: θεμέλιο, δυόσμος, αφασία, ευεξία, αντίδωρο, επαχθής, αδιάλλακτος, αγέλη, άξιος, φωριαμός.
Β΄ ΑΔΙΔΑΚΤΟ
κείμενο
Λακεδαιμνιοι δ ασθμενοι τν θρον τοτον ν τ Πελοποννσ καθεσττα κα τος Κορινθους διδασκλους τε γενομνους κα ατος μλλοντας σπεσεσθαι πρς τ Αργος, πμπουσι πρσβεις ς τν Κρινθον βουλμενοι προκαταλαβεν τ μλλον, κα τιντο τν τε σγησιν το παντς κα ε ᾿Αργεοις σφν ποστντες ξμμαχοι σονται, παραβσεσθα τε φασαν ατος τος ρκους, κα δη δικεν τι ο δχονται τς ᾿Αθηναων σπονδς, ερημνον κριον εναι τι ν τ πλθος τν ξυμμχων ψηφσηται, ν μ τι θεν ρων κλυμα .   (Θ. 5.30)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.   Των ονοματικών ρηματικών τύπων που απαντούν σε αόριστο και παρακείμενο να γραφούν οι αντίστοιχοι στους υπόλοιπους χρόνους
2.   Των ουσιαστικών της γ΄ κλίσης να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στον αντίθετο αριθμό.
3.   Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των ονοματικών ρηματικών τύπων της πρότασης που έχει ρήμα το πέμπουσι.
4.   Να προσδιοριστεί το είδος και η συντακτική θέση των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου.
5.   ΄΄ παραβσεσθα τε φασαν ατος τος ρκους, κα δη δικεν τι ο δχονται τς ᾿Αθηναων σπονδς΄΄: Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο.
6.   τι ο δχονται τς ᾿Αθηναων σπονδς // ν μ τι θεν ρων κλυμα : Να συμπτυχθούν στο αντίστοιχο είδος μετοχής.

Κ  α  λ  ή     δ  ύ  ν  α  μ  η  ! ! !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου