Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

μία ...δόκιμη παράγραφος για επεξεργασίαΗ καταγραφή όλων των μνημείων αυτών –των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των εντοπισμένων αλλά μη ερευνημένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουμε ακόμη την ύπαρξη μόνο από αρχαίες μαρτυρίες– με όλα τα δεδομένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου.

και οι επίσημες απαντήσεις για τον τρόπο ανάπτυξής της:
α. Κ.Ε.Γ.Ε.: διαίρεση και αίτιο - αποτέλεσμα
β. Π.Ε.Φ.:  Η παράγραφος αναπτύσσεται  με διαίρεση και παραδείγματα: υποδιαίρεση των μνημείων και επεξηγηματικά παραδείγματα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: αν αυτή η παράγραφος-περίοδος ήταν μαθητική, τι σχόλια θα τη συνόδευαν (με το χέρι στην καρδιά);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου