Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 2.85

2. 
·      ἀγγελοῦντας: ἀγγελεῖν

·      αὑτῷ:  ἑαυτῶν-αὑτῶν-σφῶν αὐτῶν

·      ναῦς: νηί

·      πλείστας:  πλείονας/πλείους

·      ἐλπίδος: ἐλπίσι(ν)

·      ἀφικέσθαι:  ἀφικοῦ

·      φάσκων: φησί(ν)

·      ἐπῆγε:  ἐπήγαγε(ν)

·      ἐδῄου:  δῃοῑ

·      ὀλίγον: μείονα/μείω

3.  ἀγγελοῦντας: ἵνα ἀγγείλωσι,  οὔσης: ὡς ἐστί(ν),  τῷ κομίζοντι: ἐκείνῳ/τούτῳ ὃς ἐκόμιζε,  λαβών:  ἐπεὶ ἔλαβε

4.  ἀποστεῖλαι =  ἀποστείλατε, προσποιήσειν = προσποιήσω

5.  ὑπὸ Νικίου γὰρ Κρητὸς Γορτυνίου προξένου ὄντος πείθονται  οὗτοι ἐπὶ Κυδωνίαν πλεῦσαι, φάσκοντος προσποιήσειν αὐτὴν οὖσαν πολεμίαν 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου