Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 4
1.   Να διαβάσεις από τη σχολική γραμματική το περιεχόμενο των σελίδων 59-65 (φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ΄κλίσης) και να συμπληρώσεις τους πίνακες που ακολουθούν:
πτώση

Ενικός αριθμός

ΟΝ.
ΓΕΝ
ΔΟΤ
ΑΙΤ.
ΚΛ.
ὁ ἥρως
..............
..............
τὸν ἥρωα
..............
..............
τοῦ ἰχθύος
..............
..............
..............
ἡ ἰσχύς
.............
..............
τὴν ἰσχύν
..............
...................
τῆς δυνάμεως
....................
....................
ὦ δύναμι
ὁ πέλεκυς
.................
.................
τὸν πέλεκυν
.................
τό ἄστυ
..............
τῷ ἄστει
.............
..............
................
................
................
τὸν γραφέα
................

πτώση

 Πληθυντικός αριθμός

ΟΝ.
ΓΕΝ
ΔΟΤ
ΑΙΤ.
ΚΛ.
οἱ ἥρωες
..............
..............
τοὺς ἥρωας
..............
..............
τῶν ἰχθύων
..............
.............
..............
αἱ ἰσχύες
.............
 ταῖς ἰσχύσι
..............
..............
 αἱ δυνάμεις
....................
....................
....................
ὦ δυνάμεις
.................
.................
.................
 τοὺς πελέκεις
.................
τὰ ἄστη
..............
..............
.............
..............
...............
................
................
................
................

2.   Να μελετήσεις από το οικείο λεξικό τους χρόνους, τις συντάξεις και τις σημασίες των ρημάτων  ἀδικῶ/ἀδικοῦμαι, ᾄδω, αἰδοῦμαι, ἐπαινῶ/ἐπαινοῦμαι, αἱρέω –ῶ/ αἱροῦμαι και να γράψεις ό,τι ζητείται για το καθένα από αυτά:
α.  ἀδικῶ/ἀδικοῦμαι: όλα τα πρόσωπα στην προστακτική ενεστώτα και στην οριστική παρατατικού  στις δύο φωνές· το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις ενεργητικού και παθητικού αορίστου.
β.  ᾄδω: το α΄ ενικό στην οριστική και ευκτική μέλλοντα· οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι στον ίδιο χρόνο
γ.  αἰδοῦμαι: όλα τα πρόσωπα στην οριστική και προστακτική παρακειμένου
δ.  ἐπαινῶ/ἐπαινοῦμαι: οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι σε όλους τους χρόνους στις δύο φωνές
ε.  αἱρέω –ῶ/ αἱροῦμαι: το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα και αόριστου β΄ στις δύο φωνές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου