Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ 2015Γ1. (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ)
Οι ναυτικές λοιπόν δυνάμεις των Ελλήνων, και οι παλιές και οι μεταγενέστερες  (του Τρωικού πολέμου), τέτοιες ήταν. Όμως εκείνοι που ασχολήθηκαν με τα ναυτικά απέκτησαν δύναμη σημαντική με το να εισπράττουν χρήματα και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στους άλλους· γιατί κάνοντας θαλασσινές επιδρομές υπέτασσαν τα νησιά, και κυρίως όσοι δεν είχαν αρκετή γη. Στη στεριά όμως δεν έγινε κανείς πόλεμος από τον οποίο προέκυψε και κάποια δύναμη. Αντίθετα, όλοι οι πόλεμοι, όσοι έγιναν, ήταν πόλεμοι μεταξύ γειτόνων, και οι Έλληνες δεν έκαναν μακρινές εκστρατείες σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα τους με σκοπό να υποτάξουν άλλους. Γιατί δεν είχαν ακόμη γίνει σύμμαχοι των πιο μεγάλων πόλεων ώστε να υπακούουν σ’ αυτές, ούτε πάλι οι ίδιοι έκαναν σαν ίσοι προς ίσους κοινές εκστρατείες […]
Γ2.
ν: ἔσται, λαχίστην: ἐλάττοσι(ν), προσσχόντες: πρόσσχωμεν, πιπλέοντες: ἐπιπλεῖτε, κατεστρέφοντο: κατεστράφθω, μάλιστα: μάλα, διαρκ: (ὦ) διαρκές, ἐκδήμους: ἐκδήμοις, οδείς: οὐδεμιᾶς, ξσαν: ἐξελθεῖν

Γ3.α.
τ ναυτικά: υποκείμενο του ρήματος ἦν (αττική σύνταξη)
ατος: αντικείμενο στη μτχ. προσσχόντες
λλων: γενική αντικειμενική στο ἀρχῇ (ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός)
π καταστροφῇ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο οὐκ ἐξῇσαν
πήκοοι: προληπτικό/επιρρηματικό (του τρόπου) κατηγορούμενο στο  ενν. οἱ Ἕλληνες.
                                                                                   
Γ3.β.
1. παντες δ γιγνώσκουσι σχν περιποιησαμένους μως οκ λαχίστην τοὺς  προσσχόντας ατος (αιτιατική + κατηγορηματική μτχ.)
2.  παντες δ γιγνώσκουσι ὅτι ἰσχν περιεποιήσαντο μως οκ λαχίστην ο προσσχόντες ατος (ειδική πρόταση)
3.  παντες δ γιγνώσκουσι σχν περιποιήσασθαι μως οκ λαχίστην τοὺς  προσσχόντας ατος (ειδικό απρμφ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου